Srpski jezik    English language
*Dotka* S.Z.R. - prerada drveta, usluge rezanja građe i trgovina

Usluge rezanja građe

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu usavršili smo tehniku rezanja koja omogućuje maksimalno iskorišćenje drveta. Naši kapaciteti su veliki, imamo mogućnost rezanja i do 30m³ u toku jedne smene!